Search

Föreningsstämma 2020-06-30 18:30

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 2020-06-30 klockan 18:30 på helikopterplattan vid Bygdegården på Ornö, Ornö Kyrkviken 43, 130 55 Ornö.


På grund av Coronapandemin väljer vi även i år att använda oss av poströstning samt att hålla stämman utomhus för ett begränsat antal medlemmar.


Förutsättningen för poströstning är att en särskild röstsedel (poströsten) används. Röstsedel har skickats ut med mejl till samtliga medlemmar och finns även för nedladdning här.


Röstsedel
.pdf
Download PDF • 152KB

Poströsten måste vara oss tillhanda senast 28 juni, enligt beskrivning i dokumentet.


Medlem som poströstar behöver inte komma till stämman utan skickar helt enkelt sin röst per post eller e-post. Poströsterna kommer att läsas upp på stämman och räknas som om den röstande var närvarande. Den som poströstar kan bara ta ställning till valberedningens respektive styrelsens förslag, som framgår av poströsten. Detta är givetvis en begränsning i valmöjligheterna, men riksdagen har ansett att det får accepteras med hänsyn till pandemin.


Styrelsen uppmanar medlemmarna att, utöver röstsedeln, ta del av övrig information som skickas ut.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Få fiber innan sommaren!

Gör intresseanmälan för att få fiber före midsommar. Om vi får tillräckligt många intresserade i ett område kan vi erbjuda fiber till midsommar till ett förmånligt pris. Gör en intresseanmälan före 15