top of page
Ekonomisk förening

Ekonomisk förening

Ornö Fibers nät ägs av medlemmarna och byggs med stöd av bidrag och stor insats av ideella krafter. Föreningens syfte är att förse dess medlemmar med bra och billig kommunikation. En ekonomisk förening är en företagsform som påminner om ett aktiebolag eller en bostadsrättförening. Det finns några skillnader som gjort att en ekonomisk förening är mera lämplig för oss än ett aktiebolag eller en ideell förening.
 

I en ekonomisk förening har alla medlemmar en röst oberoende av hur många andelar man äger. När föreningen skapades upplevdes detta gynna demokratin.

Årsredovisningen för en ekonomisk förening är inte publik. Det gör att andra än medlemmarna inte har rätt att ta del av den. Våra konkurrenter, de stora telebolagen, kan inte se hur vår ekonomi ser ut.
 

En ekonomisk förening kan gå med förlust. För oss är det viktigt, framför allt i uppstartfasen, att vi inte tvingas ha vinst. Efter det inledande bygget var antalet anslutningar för litet och föreningen gick back under flera år. Nu, när föreningen går med vinst, betalar vi, liksom ett aktiebolag, ca 20% i bolagsskatt.
 

En ekonomisk förening lyder under Lagen om Ekonomiska Föreningar vilken reglerar verksamheten mycket hårdare än för en ideell förening.
 

Syftet med en ekonomisk förening är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen (genom de skalfördelar det innebär att agera i grupp).

Föreningen är registrerad för moms och F-skatt, men inte registrerad som arbetsgivare. Föreningen har inga anställda. Föreningens funktionärer (styrelse) får ingen ersättning men föreningen har upphandlat en professionell projektledare under de perioder då vi planerat och byggt nät. Vi har också en professionell revisor.
 

Exempel på andra ekonomiska föreningar: Konsum, OK, Karlslunds Marina, Arla mm

Styrelse

Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2024 - 2025

Jörgen Strandberg

Erland Sundberg

Boo Bergdahl

Gunnar Flygt

Gunnel Wärn

Jonas Falkenå

Henrik Ahlén

Stadgar

Stadgar

Skärgårdsnätet

Skärgårdsnätet

Ett fibersamarbete i skärgården

Stockholms Skärgårdsnät AB är ett företag som bildats av Ornö Fiber Ekonomisk förening tillsammans med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö.

 

Jordbruksverkets nya regler för bredbandsstöd innebar att Ornö med omgivande skärgård inte längre kvalificerade sig för fortsatta bidrag. Vi är helt enkelt för få. Men samma problem har också andra skärgårdsområden. Därför har Ornö Fiber gått samman med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö och gemensamt med dem bildat Stockholms Skärgårdsnät AB. Genom bolaget blev vi stora nog att uppnå maxpoäng enligt Jordbruksverkets bidragsregler och beviljades därmed 57,5 miljoner i bidrag så att vi kunde hålla nere installationskostnaderna för våra medlemmar.

 

Genom vårt samarbete har vi också länkat samman öarnas fibernät till ett stort nät som täcker stora delar av mellersta och södra skärgården. Gemensam upphandling av tjänster och funktioner i nätet, drift och underhåll leder till ökad servicegrad och sänkta kostnaderna för våra medlemmar och ge en säkrare och tryggare kommunikation i nätet.

 

Vad som händer på Ornö med omgivande skärgård ligger dock helt och hållet kvar i Ornö Fibers händer. Det är Ornö Fiber du som medlem har kontakt med och som har ansvar för nätet gentemot sin medlemmar. Och det är medlemmarna som i slutändan styr över Ornö Fiber.

 

Läs mer om Stockholms Skärgårdsnät AB här: http://skärgårdsnätet.se

Skärgårdsnätet-hela.png

Länkar

Länkar

Partners och övriga föreningar och verksamheter inom området.

 

Innehåll i vårt nät

Innehållet i vårt nuvarande nät levereras av IP Only. På deras sajt www.ip-only.se kan du se och välja innehåll. 

Se även vår sida om gruppavtal med ComHem för fastigheter anslutna till Ornö Fibers nät

 

Samarbetspartners

Ornö Fiber på Facebook

Stockholms Skärgårdsnät AB

Nämdö fiber ekonomisk förening

Runmarö Bredband Ekonomisk förening

Harö Bredband Ekonomisk förening

Andra sajter med anknytning till Ornö

Föreningen Ornöborna

Fiversätraöns intresseförening

Kyrkviken Bar & Bistro

Mörbyfjärdens Samfällighet

Mefjärds sportstugeförening

Ornö båtvarv

Ornö runt kappsegling

Ornö Sjötrafik AB

Ornö Skärgård

SIKO Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation

bottom of page