Search

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 2020-06-30 klockan 18:30 på helikopterplattan vid Bygdegården på Ornö, Ornö Kyrkviken 43, 130 55 Ornö.


På grund av Coronapandemin väljer vi även i år att använda oss av poströstning samt att hålla stämman utomhus för ett begränsat antal medlemmar.


Förutsättningen för poströstning är att en särskild röstsedel (poströsten) används. Röstsedel har skickats ut med mejl till samtliga medlemmar och finns även för nedladdning här.


Röstsedel
.pdf
Download PDF • 152KB

Poströsten måste vara oss tillhanda senast 28 juni, enligt beskrivning i dokumentet.


Medlem som poströstar behöver inte komma till stämman utan skickar helt enkelt sin röst per post eller e-post. Poströsterna kommer att läsas upp på stämman och räknas som om den röstande var närvarande. Den som poströstar kan bara ta ställning till valberedningens respektive styrelsens förslag, som framgår av poströsten. Detta är givetvis en begränsning i valmöjligheterna, men riksdagen har ansett att det får accepteras med hänsyn till pandemin.


Styrelsen uppmanar medlemmarna att, utöver röstsedeln, ta del av övrig information som skickas ut.

Gör intresseanmälan för att få fiber före midsommar. Om vi får tillräckligt många intresserade i ett område kan vi erbjuda fiber till midsommar till ett förmånligt pris. Gör en intresseanmälan före 15 maj.

Under hösten 2020 avslutades det bidragsfinansierade projektet med den andra stora etappen och 65% av fastighetsägarna från Fjärdlång i öster till Edesön i väster och från Ornö i söder till Mörtö Bunsö i norr är nu anslutna. Det innebär ca 800 anslutningar.


Vi har nu en del förfrågningar från nya fastighetsägare och andra som valde att inte vara med i de första etapperna. Att göra enstaka installationer blir oftast oerhört dyrt nu när vi inte har något bidrag. Om vi däremot kan samordna ett antal installationer i ett område kan vi erbjuda installation för 30 000:-. Grävning på egen tomt tillkommer om du inte gör det själv.


Vad du behöver göra nu!

Gör en intresseanmälan före 15 maj här, så återkommer vi med besked. Tipsa gärna andra så det blir tillräckligt många i området.

Vara förberedd att ordna med grävning på egna tomten före midsommar. Mer info om hela förloppet får du efter 15 maj. Du kan också läsa mer här.

Har du frågor skicka ett mejl till info@ornofiber.se


Tidplan

Väljer du att gå med nu och klarar av att färdigställa på den egna tomten under maj eller att köpa en fullständig installation kommer du att kunna ha en fungerande anslutning innan midsommar 2021.


Mera information

Som medlem i Ornö Fiber Ekonomisk förening är du med och genomför en av de största satsningarna på infrastruktur som skett i Stockholms södra skärgård sedan elektrifieringen på 50-talet. Den totala investeringen är över 100 miljoner kronor. Det nät vi bygger kommer att förändra förutsättningarna för att vistas, bo och verka i skärgården under överskådlig tid framöver. Bättre uppkopplingar gör att flera kan jobba hemifrån. Det blir minskade resekostnader och mindre miljöpåverkan.


Mer information finns att inhämta här på föreningens hemsida och på Facebook https://facebook.com/ornofiber/

Har Du frågor kan Du vända Dig till info@ornofiber.se