top of page

Bli medlem

Bli medlem
Hur beställer jag fiber?

Det är aldrig för sent att få fiber!

Fiber finns framdraget till de flesta områden varför det kan vara relativt enkelt att koppla på nya medlemmar. Kostnaden är beroende av när det skall göras och hur mycket grävning som behövs. Samordning med flera sänker kostnaden avsevärt.

Under sommaren 2024 planerar vi att ansluta nya medlemmar. Väljer du att gå med nu och kan färdigställa på den egna tomten före 15 maj, eller väljer att köpa en fullständig installation, kommer du att kunna ha en fungerande anslutning före midsommar 2024.

Hur får jag fiber till min fastighet?

Om du inte vet om det finns fiber framdraget i grannskapet gör en intresseanmälan så återkommer vi. Gör din intresseanmälan här.

 • Ansök om medlemskap i Ornö fiber

  Medlemskap i Ornö Fiber kräver en skriftlig ansökan som är  underskriven av den sökande. och postas till oss.

  Blanketten för ansökan finns här >>>.

 • Betala för din andel i föreningen

  När medlemskapet är beviljat betala in 1000 kr för en andel i föreningen. Om du ångra dig och vill lämna föreningen, återbetalas hela summan.

2021-03-24_22-45-11.jpg
 • Anslutningsavtal
  När medlemskapet är beviljat får du ett anslutningsavtal. Av det framgår villkoren för anslutningen och vad den kommer att kosta. Du får också uppgift om när bygget kan starta och information om olika möjligheter, och eventuella kostnader, för arbetet på tomten. Sätt upp den gula skylten du får vid den plats vid tomtgränsen du vill ha fibern avlämnad på. 

 • Bygget startar

  Nu dras det fram en smal slang till din tomtgräns. Grävning från avlämningen vid tomtgränsen till huset kan du göra själv eller låta en entreprenör göra. Du behöver också skruva upp en skarvbox på utsidan av huset och dra in en fiberkabel i huset. Vill du inte göra det själv så finns det entreprenörer på ön som kan hjälpa dig. Beställ via Ornö fiber. 
  I samband med detta får du en faktura på din 
  insats i föreningen på 19 000 kr.

 • Fiberblåsning och inkoppling
  När du meddelat att alla förberedelser är klara kan fibern blåsas in i slangen och kopplas in i din skarvbox. Därefter aktiveras förbindelsen och du kan koppla upp dig och beställa innehåll. Se under Välja innehåll hur det går till. 

  Din totala kostnad blir alltså ca 30 000 kr. För installationer som kräver extra grävning eller båttransport tillkommer kostnader för detta, liksom kostnader för grävning på tomten.

Intresseanmälan

För den som ännu inte känner att den vill vara medlem finns också en intresseanmälan som inte är bindande och inte kräver någon underskrift. Vi vill ha reda på hur många som är intresserade av att ansluta sig till ett fibernät för en anslutningskostnad från ca 30.000 kronor per fastighet. 

Gör din intresseanmälan här.

Ändra i ditt medlemskap

Ändra eller säga upp ditt medlemskap

Överlåtelse av fastighet

Uppdatera din medlemsinformation

Det är viktigt att du meddelar förändringar i dina kontaktuppgifter. Den mesta kommunikationen sker via mejl varför en korrekt mejladress är viktig.

 

Ändring av kontaktuppgifter görs via mail till: info@ornofiber.se
 

Byte av fastighetsägare 

När en fastighet byter ägare så är det vanligen tre saker som skall ske.

 1. Den nya ägaren ansöker om medlemskap i föreningen.

 2. Tidigare ägaren överlåter sina ägarandelar i förening till den nya ägaren.

 3. Tidigare ägaren anmäler därefter utträde ur föreningen.

Det kan det finnas andra anledningar än ett ägarbyte som föranleder att man lämnar föreningen eller vill överlåta sina andelar till en ny person men det är samma rutin som används.
 

Överlåtelse av andel i föreningen

 Den som säljer sin fastighet överlåter lämpligen resterande andelar till den nya ägaren. Priset för andelarna får köpare och säljare själva komma överens om. Den nya ägaren kan då genom en insats på 1 000 kronor bli medlem i föreningen och fortsätta att använda fibern på samma villkor som tidigare ägare. Det finns givetvis inget som hindrar att samtliga andelar överlåtes och den nya ägaren betalar den gamla ägaren 1000 kr. 

Blankett för överlåtelse av andel
 

Utträde ur föreningen

Den som vill gå ur föreningen får endast tillbaka den första insatsen på 1 000 kronor. Den som sålt sin fastighet och önskar lämna föreningen anmäler sitt utträde. I samband med detta är det också brukligt att meddela vad som skall ske med ägarandelarna. Oftast överlåtes dessa till fastighetens nya ägare.

Blankett för anmälan av utträde

 

Medlemsansökan vid fastighetsköp

Den som köper en fastighet som är ansluten till vårt nät förväntas att ansöka om medlemskap i föreningen.
Blankett för medlemsansökan

Avgifter till föreningen

Avgifter till föreningen

Följande avgifter ska betalas till föreningen:

 • Medlemsavgift 100 kr per år. Faktureras i december.

 • Nätavgift 300 kr per kvartal. Faktureras kvartalsvis i förskott.

Båda avgifterna kan variera mellan åren och beslutas av årsstämman.

Medlemsavgiften i Ornö fiber ekonomisk förening kan enligt stadgarna inte överstiga 100 kr per medlem och år. Alla som är medlemmar första december får en faktura för det innevarande årets årsavgift. Årsavgiften används för att driva föreningen. Den bekostar revisorer, administration, bankkostnader, porton, försäkringar för föreningen mm.

Nätavgift betalas av alla som har en fungerande fiber. Nätavgiften används för att bekosta driften och avskrivningar för nätet exempelvis avskrivningar, hyra för noden, serviceavtal med entreprenörer för reparation av nätet, försäkringar för nätet, el till noden, reparationer av nätet, administration av nätet, räntor.

Storleken på nätavgiften kan variera mellan åren. Med fler anslutningar, hög nyttjandegrad och få driftstörningar kan avgiften bli lägre.

Obs! Fakturor skickas i första hand med e-post. Kom ihåg att meddela aktuell mejladress.

För fakturor som inte betalas i tid skickas en påminnelse med post. För att täcka den administrativa kostnaderna för påminnelsen tillkommer en påminnelseavgift.

 

bottom of page