top of page
Felanmälan

Vem ska jag kontakta för felanmälan?

Innehållsleverantören

Är den du har beställt innehåll ifrån, dvs bredband, TV, telefoni. Exempel: Banhof, Telia, Comhem, Boxer, Tele2.
De har support större delen av dygnet, och kan oftast se vad som är fel.

Felanmälan ska alltid göras till din innehållsleverantör.

Se till att du får ett ärendenummer vid felanmälan, om du behöver kontakta dem igen


Det enda undantaget vid felanmälan är om du är säker på att fiberkabeln är fysiskt skadad (se "Nätägaren")

Om felet inte är hos innehållsleverantören, skickar de vidare till kommunikationsoperatören som kan göra mer analys. De skickar i sin tur vidare till nätägaren om det är ett fysiskt brott på kabeln.
Hos flertalet innehållsleverantörer kan du också hitta aktuell driftinformation

Kommunikationsoperatören (GlobalConnect)

Ansvarar för att innehållet kommer fram i fibertråden. De hanterar också den portal där du beställer innehållet.

IP-Onlys ansvar också för att distribuera all aktiv utrustning som behövs för att anslutningarna skall fungera exempelvis mediakonverterare och utrustningen i vår centrala nod i Bygdegården. De har också ansvar för att övervaka att vårt nät fungerar. 

Felanmälan kan inte göras hos ip-only då du inte är kund där.

Nätägaren (Ornö fiber)

Ansvarar för och förvaltar det fysiska nätet, med hjälp av underentreprenörer. 

Vid fysisk skada på fiberkabeln, exempelvis en avgrävning görs felanmälan till info@ornofiber.se

Att felsöka och reparera en fiberkabel är ganska resurskrävande, det behövs minst två personer på plats och mycket utrustning. Därför vill vi vara säkra på att det verkligen är ett fel på fiberkabeln innan entreprenörerna skickas ut.

Driftinformation
Felsökning
Handledningar - Manualer
2021-03-24_22-51-38.jpg

Hur kan jag själv felsöka?

  • Om WAN-lampan på mediakonverteraren lyser fungerar fibern, dvs signalen/ljuset kommer fram. Det kan fortfarande vara fel hos innehållsleverantören.

  • Ibland kan det hjälpa att starta om mediakonverterare och router. Stäng av strömmen på dom och starta först om mediakonverteraren, sen efter en liten stund, routern.

  • Om du kollat ovanstående alternativ och det inte fungerar - kontakta innehållsleverantören.

Handledningar - Manualer

Här kan du ladda ner handledningar i PDF-format för utskrift.

Installation av anslutningsbox och kanalisation på egna tomten

 

Lokalt nätverk i den egna fastigheten

 

Kompletterande instruktion till mediakonverteraren

 

Manual till ComHem wifi-router som levereras tillsammans med gruppavtalet

bottom of page