top of page

För den som ännu inte känner att den vill vara medlem finns möjlighet att göra en intresseanmälan. Den är inte bindande. Vi vill ha reda på hur många som kan tänka sig att ansluta sig till ett fibernät för en anslutningskostnad från 30.000 kronor per fastighet. Till detta kommer eventuella kostnader för kabeldragning inom den egna fastigheten.

Intresseanmälan för fiberförbindelse

Tack för ditt meddelande!

bottom of page