top of page

Att beställa innehåll

Beställning av innehåll via GlobalConnect portal  

GlobalConnect (fd IP-Only) tillhandahåller en portal där innehåll från olika leverantörer presenteras och kan beställas.

Om du surfar in från din fiberanslutning kommer du automatiskt till portalen 

Annars klicka här för beställningsportalen. Ange den fysiska postadress du vill beställa innehåll för (ej fastighetsbeteckningen).

Portalen gör det enkelt att jämföra priser, villkor och kampanjer.

Du tecknar avtal med den innehållsleverantör du väljer. GlobalConnect är bara förmedlare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att utöver tjänsteleverantörernas priser, eller priset för Ornö Fibers gruppavtal tillkommer Ornö fibers nätavgift på 100 kr per månad, den täcker föreningens kostnader för drift, underhåll, försäkringar och avskrivning av det fysiska nätet.

GlobalConnect beställningsportal
ComHem gruppavtal
2021-03-30_23-22-59.jpg

Bahnhof gruppavtal för Ornö Fibers medlemmar

I tillägg till det du hittar i innehållsportalen har föreningen tecknat ett gruppavtal med Bahnhof.

Paketet innehåller Internet breddband med hela 1000/1000 Mbit/s.

Om du redan har fiberanslutning via Ornö Fiber och vill ha gruppavtalet med Bahnhof, maila namn, tomtnummer adresss och mobiltelefon till: info@ornofiber.se


Varje hushåll kan även avropa: 1 st webbsida (3 GB utrymme), 6 st e-postkonton, 1 st domännamn, samt fast telefoni, (För fast telefoni behövs en router från Bahnhof. Samtalskostnader tillkommer.)
Avgiften for ovanstående tjänsteabonnemang är 270 kronor per månad inklusive moms.

 

Avtalet gäller från och med 2023-09-01 till och med 2024-08-31. Avtal som inte sägs upp senast 3 månader innan avtalets utgång förlängs automatiskt ett år i taget. Avtalet kan överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen vid fastighetsöverlåtelelse.

 

Med detta som grund kan man köpa snabbare internet, flera TV-kanaler eller bättre villkor för telefoni. Man kan även beställa extra boxar för flera TV-apparater mm.

Tänk på att utöver tjänsteleverantörernas priser, eller priset för Ornö Fibers gruppavtal tillkommer Ornö fibers nätavgift på 100 kr per månad, den täcker föreningens kostnader för drift, underhåll, försäkringar och avskrivning av det fysiska nätet.

bottom of page