top of page

Information om installation av anslutningsbox och kanalisation på egen tomtmark

Information om hur den installation som medlemmarna själva ansvarar för skall utföras. Installationen består av två delar. Dels det som har med fibern att göra och dels det som har med anslutning av enheter att göra. Denna sida beskriver hur fibern skall installeras, hur rören skall grävas ner etc.

Vill du ha information om hur det lokala nätverket sedan skall konfigureras titta på sidan om lokalt nätverk >>>.

Installation på den egna tomten

Översikt för installation på den egna tomten

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att gräva ner fiberslangen på den egna fastigheten och att montera en anslutningsbox på huset.

Ladda ned beskrivning med instruktioner här.

 

Skarvbox (utomhusbox) levereras av föreningen enligt särskild instruktion. I Skarvboxen sker skarvningen mellan ditt inomhus nät och det gemensamma nätet. Boxen skall monteras på utsidan.

Med skarvboxen följer en 10 meter lång fibersvans som skall dras in i huset till en punkt där mediakonverteraren kan placeras. Mediakonverteraren behöver ström och bör därför placeras i närheten av ett eluttag. 

Kolla att längden stämmer. Behöver du en längre eller en kortare så går det att ordna. Lämna överbliven kabel på insidan dvs inne i huset.

Finns någon särskild plats där du vill att avlämningspunkten (platsen där fibern kommer in på din tomt) ska vara så är det bra om du märker ut platsen med en käpp/pinne, ca 120 cm hög, och en färgglad (gul) vimpel (markering) på toppen. Skriv gärna texten fiber på pinnen. Entreprenören försöker anpassa avlämningspunkten till din markering när grävningen sker till din tomt. (Om det inte finns någon markering så väljer vår gräventreprenör plats).

Grävhjälp på egna tomten?

Ornö Fiber har förhandlat fram avtal med entreprenörer för förläggning och installation till mer eller mindre fast pris. Grundkostnaden för fastigheter med bilväg fram är 6 250 kronor och då ingår 30 meter grävning. För tillkommande sträcka tillkommer 190 kronor per meter. För fastigheter utan bilväg (öar utanför Ornö) tillkommer en etableringskostand på 3 125 kronor vilket gör att grundkostnaden blir 9 375 kronor. Kontakta info@ornofiber.se och berätta hur många meter det är utöver de 30 som ingår så skickar vi ett avtal.

Installationen ger rätt till ROT-avdrag vilket gör att den som är berättigad till ROT betalar ca 5 000 kronor med bilväg respektive 8 000 kronor utan bilväg och ca 160 kronor per meter för tillkommande sträckor utöver de 30 meter som ingår..

För den som själv vill anlita en entreprenör så kan Följande entreprenörer kontaktas. Givetvis kan du även använda någion annan men dessa är de som föreningen har haft kontakt med.

Thomas Larsson, Västergården, Ornö
070-5217971, thomas.tappan63@gmail.com

 

Snickarteamet, Totte Alm, Kråkmora gård, Ornö
070-7839012, snickarteamet.totte@gmail.com

 

Du får själv komma överens om villkor med entreprenören. De är helt fristående från Ornö Fiber.

bottom of page